ตรวจถังนิรนาม สงสัยเป็นสไตรีนโมโนเมอร์ อันตรายมาก ❗️❗️


54

x

ตรวจถังนิรนาม สงสัยเป็นสไตรีนโมโนเมอร์ อันตรายมาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมสงสัย ถังนิรนาม อาจเป็น "สไตรีนโมโนเมอร์" ซึ่งอันตรายมาก เปิดพิมพ์เขียวหาข้อสรุปด่วน

54