"วัคซีน" ความหวังของคนกลางคืน ที่อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติ และหารายได้เลี้ยงครอบครัว


53

x

 

"วัคซีน" ความหวังของคนกลางคืน ที่อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติ และหารายได้เลี้ยงครอบครัว สัมภาษณ์ : คุณภาวินีย์ สมทรง หรือ ดีเจ "ซากีนา" "โควิด19" ส่งผลกระทบต่อทุกสายอาชีพ เช่นเดียวกับคนกลางคืน อย่าง "อาชีพ"ดีเจ เป็นหนึ่งในอาชีพ ที่ถูกชักปลั๊กพร้อมกับคำสั่งปิดผับ บาร์ ร้านอาหาร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 และเป็นงานที่ถือได้ว่าถูกสั่งให้ปิดก่อน และเปิดที่หลัง

 

เมื่อร้านอาหาร ผับ บาร์ถูกสั่งปิด บทบาทของดีเจ ก็ต้องยุติลงไปด้วย เงินเก็บ หรือเงินสำรองถูกนำมาใช้ระหว่างที่ยังไม่สามารถกลับไปทำงานได้ก็เริ่มบางลงๆ ความหวังในการกลับไปใช้ชีวิตปกติ เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว อยู่ที่รัฐบาล และวัคซีนที่ประชาชนมั่นใจในประสิทธิภาพ ที่สำคัญ คือฟรี!!!! #ดีเจ #วัคซีน #คนกลางคืน #โควิด19 #สั่งปิด #อาชีพ

53