ซ่อมแล้ว เมรุวัดแคนอก เผาศพโควิด จนหลังคาไหม้


62

x

ซ่อมแล้ว! เมรุวัดแคนอก หลังจากเผาศพโควิดวันละ 4-6 ศพ ไม่ได้พัก จนหลังคาไฟไหม้ #เมรุวัดแคนอก #เผาศพโควิด #โควิด

62