ครั้งหนึ่ง "บิ๊กป้อม" เคยพูดถึง "บิ๊กตู่" ว่า "ไม่อยากเล่นการเมืองแล้ว ที่อยู่ก็อยู่เพื่อนายกฯตู่"


312

x

ครั้งหนึ่ง "บิ๊กป้อม" เคยพูดถึง "บิ๊กตู่" ว่า "ไม่อยากเล่นการเมืองแล้ว ที่อยู่ก็อยู่เพื่อนายกฯตู่"

312