ลอยกระทงอัมพวากลับมาคึกคักเหมือนเดิม


87

x

บรรยากาศตลาดน้ำอัมพวา ค่ำคืนวันลอยกระทง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

87